معرفی جشنواره اندیشه تحول

بنیاد شهید و امور ایثارگران جشنواره ملی اندیشه تحول را برگزار می‌کند.

این جشنواره در راستای ارزش نهادن به ایده‌ها، ابداعات، تفکرات، خلاقیت و نوآوری و بهره‌گیری از این افکار در راستای بهبود فرآیندها و عملکردها و بهینه‌سازی امور جاری و حل مشکلات و اصلاح موانع قانونی و بازنگری و بازخوانی قوانین خواهد بود.

ایده پردازان ممتاز براساس رای هیات‌های داوری و ارزیابی، ضمن دعوت افتخاری در جشنواره، توسط ریاست محترم بنیاد مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و از صاحبان ایده‌های برتر در قالب پروژه های سازمانی و نشست‌های تخصصی در پیشبرد اهداف بنیاد استفاده خواهد شد.

andishe-tahavol-poster

معرفی جشنواره اندیشه تحول

بنیاد شهید و امور ایثارگران جشنواره ملی اندیشه تحول را برگزار می‌کند.

این جشنواره در راستای ارزش نهادن به ایده‌ها، ابداعات، تفکرات، خلاقیت و نوآوری و بهره‌گیری از این افکار در راستای بهبود فرآیندها و عملکردها و بهینه‌سازی امور جاری و حل مشکلات و اصلاح موانع قانونی و بازنگری و بازخوانی قوانین خواهد بود.

ایده پردازان ممتاز براساس رای هیات‌های داوری و ارزیابی، ضمن دعوت افتخاری در جشنواره، توسط ریاست محترم بنیاد مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و از صاحبان ایده‌های برتر در قالب پروژه های سازمانی و نشست‌های تخصصی در پیشبرد اهداف بنیاد استفاده خواهد شد.

andishe-tahavol-poster

روابط عمومی مرکز دانش پژوهان

تشکل‌های شاهد و ایثارگر

تاریخچه تشکل‌ها