تهران، خیابان طالقانی، خیابان ایرانشهر، نبش خیابان سمیه، پلاک 90،
مرکز دانش پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر
شماره تماس دبیرخانه : 88834630
نمابر : 88867047
پست الکترونیک : info@andishe-tahavol.ir

تهران، خیابان طالقانی، خیابان ایرانشهر، نبش خیابان سمیه، پلاک 90،
مرکز دانش پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر
شماره تماس دبیرخانه : 88834630
نمابر : 88867047
پست الکترونیک : info@andishe-tahavol.ir